Báo : Dân Tộc và Phát Triển

Vào lúc 07h30, ngày 08.07.2015, tại Royal Palace đã diễn ra thành công buổi Hội thảo với chuyên đề " Phóng viên - Cộng tác viên phía nam " do Ủy Ban Dân Tộc - Báo Dân Tộc và Phát triển chủ trì. Sau đây là một số hình ảnh được lưu lại :