Cty Vận Tải Khánh Tường - Tiệc Tất Niên Mừng Xuân Ất Mùi 2015

Vào lúc 17h, ngày 01.02.2015, Công ty Vận tải Khánh Tường đã tổ chức bữa Tiệc Tất Niên 2014 tại Sảnh Ruby thuộc Trung Tâm Hội Nghị - Tiệc Cưới Royal Palace. Đến tham dự gồm có Giám đốc cùng toàn thể hơn 200 nhân viên Công ty VT Khánh Tường, bữa tiệc diễn ra nhằm ôn lại những chất lượng và hiệu quả hoạt động kinh doanh trong năm 2014, đề ra chiến lược phát triển trong năm 2015. Nhưng mục đích cao hơn nữa, bữa tiệc cuối năm đã phần lớn thể hiện được sự đoàn kết, hợp tác vui vẻ giữa các thành viên của quý Công ty VT Khánh Tường.