Setup bàn tiệc ngoài trời dành cho các tiệc cưới, hội nghị với số bàn tiệc trên 60 bàn.

Tiệc ngoài trời .