Tất Niên Công Ty Tài Tài - Kỷ Niệm 17 Năm Thành Lập

Một số hình ảnh buổi tất niên cùng lễ kỷ niệm 17 năm thành lập Công Ty Tài Tài: