Tiệc Liên Hoan QueenStone Group - Tổng kết 6 tháng đầu năm 2014 - Sinh nhật Chủ Tịch TGĐ Đào Trọng Nhân

Vừa qua, ngày 19 tháng 7 năm 2014 tại Trung Tâm Hội Nghị Tiệc Cưới Royal Palace đã diễn ra Tiệc Liên Hoan QueenStone Group - Tổng kết 6 tháng đầu năm 2014 - Sinh nhật Chủ Tịch TGĐ Đào Trọng Nhân. Với sự có mặt của Ban Lãnh Đạo các cấp và đặc biệt là Chủ Tịch - TGĐ Đào Trọng Nhân, buổi Liên Hoan Tổng kết 6 tháng hoạt động đầu năm và đưa ra kế hoạch triển khai hoạt động 6 tháng cuối năm 2014 của tập đoàn QueenStone đã thành công tốt đẹp.

 

 

 

 

 

Không khí chuẩn bị cho buổi liên hoan tại Trung Tâm Hội Nghị Tiệc Cưới Royal Palace.

 

 

Chủ Tịch - TGĐ Đào Trọng Nhân phát biểu Tổng Kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2014.

 

 

 

Thổi nến mừng sinh nhật Chủ Tịch - TGĐ Đào Trọng Nhân.

 

 Không khí đầy náo nhiệt trong buổi Liên Hoan.