Royal Palace - Trang trí Xuân 2015

 

 

 

 

 

 

 

Nhân viên và Phòng bảo trì phối hơp thực hiện công đoạn trang trí cây Mai, đèn lồng, cúc mâm xôi .

 

 

 

Một số hạng mục đã hoàn thành.