image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
image 10
image 11
image 12
image 13
image 14
Logo

Tiệc Ngoài Trời

Không chỉ thực hiện các dịch vụ về tiệc trong nhà hàng Royal Palace , ngoài ra chúng tôi còn cung cấp dịch vụ cho thuê các trang thiết bị sân khấu chuyên dụng âm thánh , ánh sáng chuyên dùng cho các sự kiện lớn , sự kiện ngoài trời , tại các công ty , xí nghiệp .. Nếu quý khách có nhu cầu Hỗ trợ,Thuê thiết bị hoặc Thiết kế sân khấu xin hãy liên hệ với chúng tôi

DỊCH VỤ TIỆC NGOÀI

DỊCH VỤ TIỆC NGOÀI

Không chỉ thực hiện các dịch vụ về tiệc trong nhà hàng Royal Palace, ngoài ra chúng tôi còn cung cấp dịch vụ cho thuê các trang thiết bị sân khấu chuyên dụng âm thánh, ánh sáng chuyên dùng cho các sự kiện lớn, sự kiện ngoài trời , tại các công ty, xí nghiệp... Nếu quý khách có nhu cầu hỗ trợ, thuê thiết bị hoặc thiết kế sân khấu xin hãy liên hệ với chúng tôi. Tư Vấn tiệc ngoài và sự kiện Mr Thanh 0908728385

Không chỉ thực hiện các dịch vụ về tiệc trong nhà hàng Royal Palace, ngoài ra chúng tôi còn cung cấp dịch vụ cho thuê các trang thiết bị sân khấu chuyên dụng âm thánh, ánh sáng chuyên dùng cho các sự kiện lớn, sự kiện ngoài trời , tại các công ty, xí nghiệp... Nếu quý khách có nhu cầu hỗ trợ, thuê thiết bị hoặc thiết kế sân khấu xin hãy liên hệ với chúng tôi. Tư Vấn tiệc ngoài và sự kiện Mr Thanh 0908728385

LIÊN HỆ


Thông Tin Liên Hệ

Thông Tin Sự Kiện

Phòng Kinh Doanh Tiệc Cưới

Phòng Events & Conventions

Trung Tâm Hội Nghị Tiệc Cưới Royal Palace

98 Phan Văn Hớn, Tân Thới Nhất, Quận 12, HCM